Fundació Carles Salvador

   Fundació Carles Salvador

   Qui som?

     

      

        Després de llargues negociacions, l'any 2002, els hereus de Carles Salvador, l'Institut d'Estudis Catalans i l'Ajuntament de Benassal arribaren a l'acord de crear una Fundació - la Fundació Carles Salvador - amb l'objectiu de preservar a Benassal tot el llegat que el Mestre conservava a la casa del carrer mossèn Joaquim núm. 17, darrera casa on residí Carles Salvador a Benassal i on visqué, conservà i amplià el seu llegat la seua filla Sofia Salvador.
       El poble de Benassal havia de ser el dipositari d'aquest patrimoni i amb aquest convenciment i voluntat els hereus confiaren la gestió d'aquest llegat a un patronat constituït per representants de l'Institut d'Estudis Catalans, de l'Ajuntament de Benassal i d'ells mateixos, que s'han anat renovant i substituint al llarg d'aquests anys.
         Segons l'article 5 dels estatuts, la Fundació Carles Salvador té per objectius:

  • - Fer conèixer l'obra de Carles Salvador, figura cabdal de les lletres valencianes i de la innovació pedagògica del segle XX.
  • - Garantir la permanència del llegat de Carles Salvador a Benassal.
  • - Dotar el municipi de Benassal d'un centre de dinamització cultural.
       I per aconseguir els esmentats objectius, la Fundació realitzarà les activitats següents:
  • - Conservar i dinamitzar el llegat de Carles Salvador, difondre'l i constituir una Aula Museu Carles Salvador.
  • - Potenciar la figura de Carles Salvador i totes les seues facetes i contribuir a la recerca de la innovació pedagògica.
  • - Constituir una biblioteca amb el fons bibliogràfic i documental de Carles Salvador i els fons bibliogràfics aportats per l'Institut d'Estudis Catalans i altres entitats i centres universitaris i de recerca, que permetrà fer d'aquest centre un punt de referència en la innovació pegagògica al món de l'ensenyament i l'estudi de la llengua.