Fundació Carles Salvador

Activitat valencianista a l'ombra de la dictadura

     

 

     A partir de l'any 1934 Carles Salvador es va concentrar en l'activisme cultural. Les col·laboracions en revistes, els cursos de valencià al Centre de Cultura Valenciana, les publicacions i les tertúlies literàries constitueixen llavors algunes de les activitats principals de l'escriptor. En plena Guerra d'Espanya, el 1937 va ser elegit membre de l'Institut d'Estudis Valencians i tingué una participació destacada al II Congrés Internacional d'Intel·lectuals Antifeixistes. Després de la guerra i durant la dictadura franquista, l'activitat valencianista va minvar de manera notòria. Aleshores Carles Salvador va trobar un cert recer a la societat Lo Rat Penat, una institució que fou respectada pel règim. Hi va ser president perpetu de la Secció de Literatura i Filologia, des de la qual organitzava els cursos de valencià. Finalment, el 7 de juliol de 1955 moria a Benimaclet.

Carles Salvador, President a Perpetuïtat de la Secció de Literatura i Filologia de Lo Rat Penat, hi va fundar els Cursos de Llengua i Literatura.