Fundació Carles Salvador

Fundació Carles Salvador

Conveni amb la Universitat Jaume l      

     

   

Obra de Carles Salvador digitalitzada

     L'obra de Carles Salvador s'ha digitalitzat gràcies a un conveni de col·laboració entre la Fundació Carles Salvador de Benassal i la Universitat Jaume I.

       En el Repositori de la Universitat Jaume I, dins de la secció d’Autors Castellonencs que forma part de la Biblioteca Digital de Castelló es troba l’obra de Carles Salvador distribuïda en les col·leccions següents: articles i premsa, assaigs, conferències, festes i tradicions, folklore, glossari, lexicografia i gramàtica, narrativa, poesia, presentacions de llibres i autors, pròlegs, ressenyes i teatre.

       Els drets d'autor pertanyen a Carles Salvador i Sales. La Universitat Jaume I compta amb el dret no exclusiu d'arxivar, reproduir i comunicar aquest material.

    La Biblioteca Digital de Castelló (BDC) és un repositori de material bibliogràfic i documental de qualsevol tipologia (textos, imatges, audiovisuals) sobre les comarques de Castelló o creat per autors castellonencs, amb una doble finalitat, la seua preservació i la seua difusió.

      “Autors castellonencs” és una de les subcomunitats de la BDC, que inclou obres diverses, des de sermons i cartes a les obres dels autors més importants de Castelló de la primera meitat del segle XX.