Fundació Carles Salvador

  4. Carles Salvador a Benassal


     

      

       Al carrer dels Cavallers, l’any 1919, va nàixer el primer fill, Carles, i quan tenia cinc anys d’edat van passar a viure a la Plaça Balasc d’Alagó. La casa era propietat de l’apotecari n’Ernest Monfort i la seua família, i en marxar ells a València la va cedir al seu gran amic, sense lloguer, amb l’única contraprestació de mantenir-la mentre ells no hi foren (només anaven a Benassal a l’estiu). Amb Carles i Sofia i el petit Carles es van instal·lar també els seus pares Ramon i Maria. L’any següent del canvi de domicili, el 1925, hi va nàixer Sofia.

       Aquestes circumstàncies familiars les té el poeta molt presents quan, en el «Motiu» de Cant i Encant de Benassal, amb gran lirisme, afirma:

“De tu, oh Benassal, han naixcut el fill i la filla meus. Jo, en canvi, t’he donat la còrpora del meu pare. A tu, doncs, Sofia, esposa meua, que has fet possible aquest transvasament vital, et dedique aquest Encant que és un Cant a la teua terra nadiua”.

   

 
              pàg. anterior       pàg. següent